Pumpestasjon PV1 Stokke

Hovedentreprise tiltaksklasse 3

Ny pumpestasjon PVl Stokke ved Arne Garborgsvei for å levere vann opp til Stokke kommunes eksisterende høydebasseng Laholm via eksisterende pumpestasjon Laholm. Pumpestasjonen er med betong i kjellerdel, med overbygg oppført i betong, forblendet med tegl og flatt tak. For delstrekning regulert Ø400mm PE-rør og
ø 1000mm stålledning.

30 m Med ø1000 mm stålrør hovedvannledning og 20 m med ø400 PE vannledning

30 m med ø 150 mm PE-rør brannvannsledning fra PV1 Stokke til brannkum samt ca. 18 m drensledning for utløp drensvann fra brannkum til pukkfundament for hovedledningen.

25 m med trekkerørsgrøfter langs med PV 1 Stokke samt etablere ca. 105m med kabelgrøft for nedleggelse av forsyningskabler fra Skagerak Nett fra trafo i stolpe til ny bakketrafo ved PVl Stokke og kabelgrøft inntil PV 1 Stokke.

Dimensjonerende trykk 16 bar,sveising av stålrørene skal være inkl. i denne entreprise. Jobben omfattet innvendig sveising av ø 1016 mm x 8,8 mm stålrør med OV-muffe (produsent Rautaruukki, Finland). Rørene med utvendig 3 mm polyetylen coating og innvendig 12 mm cementlining. I tillegg inngår korrosjonsbeskyttelse av sveiseskjøter, rør og rørdeler av trykklasse PN 10 utført med rustfrie/syrefaste rør som sveiset med TIG med bakgass.

Fakta om prosjektet

Adresse
Gnr/Bnr 22/1, Arne Garborgsvei, 3160 Stokke.

Referanseperson:
Einar Klavenes mob: 954 20 667

Oppdragsgiver
Vestfold Vann IKs

Utførelsesår:
2016

Kontraktssum eks mva: 
ca 4 mill