HMS/KS/MILJØ

Våre ansatte løser utfordringer på en trygg måte i henhold til gjeldende HMS og byggherrens forventninger og økonomi.

HMS
De ansattes sikkerhet er det vi har mest fokus på i Bygg og Maskin as. Alle skal føle seg trygge på jobb og skal kunne gå fra jobb like friske som da de kom. Vår visjon er null skader!

Kvalitet
I Bygg og Maskin as har vi stort fokus på kvalitet. Våre kunder skal minst ha den kvaliteten de forventer etter kontrakt, gjeldende lover, forskrifter og regler. God kvalitet over tid mener vi er den beste reklamen vårt firma kan ha!

Miljø
Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn og er opptatt av miljøet og vil aktivt bidra til å redusere klimautslipp og forurensing.
Bygg og Maskin som firma og alle ansatte ønsker å framstå som miljøbevisste og vil påvirke leverandører, arkitekter og tiltakshavere til å være det samme. Det gjelder også bevisst bruk av materialer i byggeprosjektene.
Alt avfall i Bygg og Maskin as blir håndtert av eksternt firma med ISO-sertifisering og med sertifikat iht. miljøstyringskrav i NS-EN ISO. Avfallet er sporbart.
Materialer tilført byggeplass leveres med produktdatablad, og det blir sjekket om det finnes tilsvarende produkter på markedet som er mer miljøvennlige (i henhold til substitusjonsforskriften).

Rapport fra miljøfyrtårn : https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/163169

System
For å systematisere samt tilfredsstille myndighetskrav, bruker Bygg og Maskin as ett egenutviklet system supplert med Argus-system som er godkjent av Veritas.
Vi er i en prosess for å implementere kravene fra iso 14001, 45001 og 9001 standardene i styringssystemet, både for å bli iso-sertifisert og for å øke kundefokus og dokumentere fokus på miljø, HMS, kvalitet, effektivitet og ressursutnyttelse.