Weidemannsgate Holmestrand. Nytt vann og avløspanlegg

Hovedentreprise tiltaksklasse 3

 

Entreprisen omfattet sanering av eksisterende avløpssystem og bygging av nytt i Weidemannsgate inkl oppbygging av nytt vei-legeme.

Total lengde ca 200m.  Nedsetting av 12 VA-kummer, 3 stk pumpestasjoner og 2 stk buffert-tanker.

Vanskelige grunnforhold.

Fakta om prosjektet

Adresse:

Weidemannsgate, Holmestrand

 

 

Referanseperson

Ronny Jacobsen

 

Oppdragsgiver

Holmestrand Kommune

 

Utførelsesår

2018-2019

 

Kontraktssum eks mva

Ca 9,3 mill