Varmesentral

Generalentreprise, nybygg i betong og stål.

Bygningstype
Det nye fjernvarmeanleggets varmesentral ble satt opp på Bugården, vis a vis Sandefjord Videregående skole. Varmesentralen består av et bygg for forbrenningsenheter, siloer for brensel og skorstein. Bygget har en grunnflate på ca 50 x 25 meter, og ble bygget i en høyde på hhv. 14 m mot Krokemoveien og 18 m mot kolonihagen. Byggestart var planlagt til oktober 2013, og ble ferdigstilt 2014.

Generalentreprisen var en utførelsesentreprise.
Statkraft stilte strenge krav til entreprenørenes prestasjoner innen Helse, miljø og sikkerhet (HMS), og har en nullvisjon som mål for prosjektet. Evnen til å levere feilfritt på dette området ble tillagt vekt.
Sandefjord kommune generelt består delvis av kvikkleiregrunn, noe som også omfattes utbyggingsområdet. Erfaringer med slike grunnforhold var en svært viktig faktor når utvelgelse av tilbydere skjedde. Generalentreprenøren måtte ha gode samhandlingsrutiner slik at de kunne forholde seg til de særegne behov elektromekaniske installasjoner hadde i bygget. Statkraft /BioVarme utførte all prosjektering for utbyggingen gjennom kontrahert prosjekteringsgruppe

Størrelse: 25×50 i grunnflate, gesimshøyde 14 – 18 m, med mellometasjer og flislager 6 m under grunnvannsnivå.
I hovedsak plasstøpte betongkonstruksjoner i 14 m høyde og stål, montasje av dekkeelementer 1 hovedetasje i produksjonslokale flislager, høyde 14 m, 3 innskutte etasjer i innvendig og montasje av trekledning utvendig.
Fundamentering stålkjernepeler, spunting, og kalkstabilisering
Tekniske anlegg grunninstallasjoner for varmetekniske installasjoner

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr/bnr 42/322 Krokemoveien Sandefjord

Oppdragsgiver:
Statkraft Varme

Referanseperson:
prosjektleder Jomar Sætre 908 59 637, byggeleder Rambøll Aase Mai Høgås 982 13 636

Utførelsesår:
2013-2014

Kontraktssum eks mva: 
ca 35 mill