Vardeveien

Totalentreprise, nybygg.

Bygget inneholder 16 leiligheter á ca. 54 m² i 4 etasjer. Underetasjen inneholder carport for 7 biler, inngangsparti og kontor/garderobeareal for hjemmesykepleien i tillegg til teknisk rom og boder. 4. etasje er trukket tilbake i sydenden, hvor det anlegges en felles takterrasse. I tillegg til boligblokka frittliggende bod for avfallssortering. Utomhusanlegg og parkeringsanlegg inngikk i entreprisen.
Totalt ca 1.500 m2 BTA

Masseutskifting ca 1.000 m2 og oppfylling med løse masser ca 1.000 m3 og ca 400 lm stålkjernepeler. plass støpt – og prefabrikert betong i bæring. Pussede fasader ca 1.500 m2.
Forskaling ca 1.200 m2, betong ca 300 m3 inkl gulv, hulldekker ca 1.000 m2.
Tømmer utvendig ca 1.600 m2, innvendige vegger med lyd og brannkrav ca 1.800 m2.

Varmeanlegg med geobrønner og vannbåren varme

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr/bnr 115/62 Vardeveien 41, Sandefjord

Referanseperson:
Arvid Johannesen (USBL) tlf: 901 87 984

Oppdragsgiver
Sandefjord kommunale boligstiftelse.

Utførelsesår:
2015-2016

Kontraktssum eks mva: 
ca 30 mill