VA Bilet 2

Ny vannledning for Holmestrand kommune.

Legging av ny vannledning med tilhørende kummer på Fløyveien – Nyveien – Bilet.
På det bratteste er det opp mot 45°. Brattere enn unnarenn i hoppbakker.
Arbeidet ble utført uten skader eller uhell.

Fakta om prosjektet

Adresse :
Bilet, Holmestrand
Oppdragsgiver :
Holmestrand kommune
Referanse :
Ronny Jacobsen
Utført i 2022-2023
Kontraktssum eks mva ca. 12 mill