Trykkreduksjonskum Vallemyrene

Generalprise tiltaksklasse 3.

Bygging av ny trykkreduksjonskum med stengeventiler, trykkreduksjonsventiler ol. Omkobling av 6 hovedvannledninger. Krevende jobb fordi alle omkoblinger måtte gjøres én og én for å sikre vannforsyningen til Porsgrunn by og samtidig drifte både eksisterende trykkreduksjonskum og ny kum.
Legging av VL 500 PE mm 65m, VL 500 Duktil mm 15m, VL 400 PE mm 50 m, VL 355 mm 50 m,
OV 200 mm 30 m.

Fakta om prosjektet

Adresse :
Vipevegen 1, 3917 Porsgrunn

Oppdragsgiver :
Porsgrunn kommune

Referanseperson :
Ingvild Rydland

Utført i 2019

Utført eks mva :
ca 7.500.000,-