Maxbo Sørhaug byggevarehus

Totalentreprise, nye lager, distribusjon, kontorer og butikk

Byggevarehus med butikk, byggevarer og trelastlager bestående av 3 bygninger samlet rundt ett «tun». 2. etasje i butikk med kantine, kontorer og garderober, Bruksareal 4.981 m2, bya 3.123 m2, Gulv og bærende betongkonstruksjon i grunn pelet, Hovedbæresystem i stål med dekker 2. etasje i prefabrikert betong.

Yttervegger i med isolerte sandwichelementer, Brannseksjoneringsvegg mot nabobygg, Konstruktive innervegger i betong og mur, Varmeanlegg vannbåren varme koblet til fjernvarmeanlegg.

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr/bnr 116/182 Hegnasletta 15 Sandefjord

Oppdragsgiver:
Hegna Eiendom AS

Referanseperson:
Erling Sørhaug tlf 975 62 777

Utførelsesår:
2013-2014

Ferdigatteset:
2014

Kontraktssum eks mva: 
ca 50 mill