Sandefjord videregående

Hovedentreprise – Tiltaket var plassert i UTF/KUT klasse 2, ansvarsbelagt av Bygg og Maskin as

Byggeprosjektet omfattet rivning ifbm tilknytning til eksiterende skole, nybygg og tilbygg til eksiterende skole. Felles trapperom med eksisterende bygningsmasse, heis, undervisningsrom, noen rom spesialtilpasset bevegelseshemmede og 3 mindre kjøkkensoner.
Alle tekniske forskrifter i fbm krav til skolebygg er lagt til grunn i utførelsen.
Det var full drift i eksisterende skole når byggearbeidene pågikk og det var samarbeid med skole i forhold til støy ved undervisning og sikkerhet til ungdommer på utsiden av gjerdet.
Uteområder ble opparbeidet med asfalt, heller og grøntområder.

Totalt ca 2.200 m2 BTA.

Nybygg i tre etasjer med flate tak, uten kjeller og pelefundamenter til fjell.
Plasstøpt betong i fundamenter, gulv, trapperom heissjakt og noe gulv for å ta opp krefeter.
Stål og hulldekker, utvendig med STO puss.

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr/bnr 42/264 Krokemoveien Sandefjord

Referanseperson:
Helen Rany Olsen 926 13 979

Oppdragsgiver
Vestfold fylkeskommune

Utførelsesår:
2012-2014

Kontraktssum eks mva: 
ca 32 mill