Sandefjord ishall

Totalentreprise Bygg, utf 2

Overbygg over eksisterende isflate med ny garderobe/sosial del. Utførelse med egne ansatte av grunnarbeider, betongarbeider, tømmerarbeider. Hallen er oppført med massivtre som bærende deler. Dette gjenspeiler seg innvendig med mye eksponert massivtre/slettpanel. Dimensjoner på hallen er ca 35x65m mens selve isflaten er 30x60m. Fri innvendig høyde er 7m. Limtrebuer i taket har et tverrsnitt på 215x933mm. Yttervegger i hallen er isolert for mulig sommerdrift.

Garderober og sosial del har et areal på til sammen ca 1500m²

Hele konstruksjonen hviler på stålkjernepeler, totalt boret mer enn 800m.

Fakta om prosjektet

Adresse
Gnr 42. bnr 582, Stadionveien 13, Sandefjord

Referanseperson:
Erik Rui mob: 97491680, mail: erik.rui@sandefjord.kommune.no

Oppdragsgiver
Sandefjord Kommune

Utførelsesår:
2016-2018

Kontraktssum eks mva: 
ca 24 mill eks avgift