Rustadbrygga

Generalentreprise i tiltaksklasse 2.

Prosjektet er å gjenbruke det gamle gangtårnet med heis som står på kaien og tilknytte et nytt administrasjonsbygg med tilhørende lager og overbygget containeroppstillingsplasser. Nybygget føres opp med betong i to etasjer, med en kontorfløy i stål og betong som skal «henge» fire meter opp i lufta.  Bygget holdes oppe på fire skråstilte søyler som møtes i et punkt hvor det står en pel til fjell.

 

Fakta om prosjektet

Adresse :

Rustadbrygga 3, 3187 Horten

 

Oppdragsgiver:

Horten Havnevesen

 

Referanse :

Ellen S. Hassum

 

Utført i perioden 2019-2020

Kontraktssum eks mva: ca 33 mill