Nustadbakken omsorgsboliger

Generalentreprise, titaksklasse 2.

Entreprisen omfattet bygging av 8 omsorgsboliger og 2 boliger for øyeblikkelig-hjelp, fellesarealer tilknyttet de 8 boligene samt, vaktrom og ansattområder.

Fakta om prosjektet

Adresse :
Bambleveien 125 3970 Langesund

Oppdragsgiver :
Bamble kommune

Referanse :
Leiv-Andre Kaalstad

Kontraktssum :
27 mill eks mva