Nordre Foss Gjenvinningsstasjon Holmestrand

Generalentreprise, utf/kut 2

Utførelse med egne ansatt av gjenvinningsanlegg i generalentreprise med utførelse av oppmåling, grunnarbeider, betongarbeider, tømmerarbeider, stålkonstruksjoner. Arbeidet ble utført på gammel søppelfylling med store krav til gasstetthet i konstruksjoner.

Sprenging ca 3.000 m3, bearbeidet areal/graving ca 7.000 m3, ledningsanlegg vann og avløp ca 1.000 lm tilsammen, dimensjoner fra 110 – 220 mm. Ca 1200 m3 plasstøpt betong, Støttemurer slamlager i prefabrikert betong. Tømmer i bygg ca 1.500 m2. Utvendig overbygg over tømmesoner i stål. Overordnet ansvar for kontroll av utførelse.

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr 69 bnr 10 Hvittingfossveien 182 3080 Holmestrand

Referanseperson:
Aase May Høgås  ( tlf 982 136 36 )

Utførelsesår:
2013

Ferdigatteset:
2014

Kontraktssum eks mva: 
ca 26 mill