Nansetgata 65 , Larvik

Generell beskrivelse:

Boligblokk fordelt på 2 bygg i 3 etasjer med felles parkering og bodanlegg i underetasje. 1 oppgang med heis over 4 etasjer til hvert av byggene, adkomst på utvendige svaleganger. Totalt 24 leiligheter fra BRA: 73kvm-102 kvm Grunnflate 1230 kvm.

 

Gjennomføring/oppbygging:  

Riving av eksisterende bygg på tomten (bilforretning og verksted). Utgraving av kjeller ca: 5350 m3. Etablering av utvendig VA anlegg samt opparbeidelse av utomhus arealer. Utført med egne ansatt. Plasstøpt gulv 1230 m2 og vegger 550 m2 i underetasje i vanntett betong. Utført med egne ansatte. Oppbygging av 1-3 etasje med vertikalt bærende betong og stål konstruksjoner, dekker mellom etasjene utført i hulldekker med trinnlyds oppbygging innvendig. Utført med egne ansatte.

Balkonger og svaleganger i prefabrikkerte betongelementer. Fasader utført med kombinasjon av STO puss, tre kledning og Stein plater, fasader ca: 2800 kvm. Innvendige vegger i sparklet og malt gips, ca: 2000 kvm, utført med egne ansatte. Bygget er fullsprinklet. Vannbåren varme, luft til vann.

Fakta om prosjektet

Tiltakshaver:
LABO

Kontaktperson:                
Håkon Jakobsen tlf 483 28354, mail hj@labo.no

Arkitekt:                                
PV Arkitekter

Prosjekteringsleder:       
Bygg og Maskin as, Ole Christian Larsen

Anleggsleder:                      
Bygg og Maskin as, Øystein Olaussen

Adresse:                                 
Nansetgata 65, 3269 Larvik

Gnr/bnr:                                
2011/58

Entrepriseform:                
Totalentreprise (NS 8407)

Tiltaksklasse:                       
2

Kontraktsum:                     
53 700 000,- eks mva.

Byggetid:                              
Ca: 17 måneder

Ferdigattest:                       
April 2018