Jernbanealléen 36

Totalentreprise tiltaksklasse 2

Entreprisen omfattet rivning av 65 eksisterende balkonger. Utskifting av tak og alle vinduer og verandadører i boretslaget. Totalt 83 leiligheter.
Øverste del av Jernbanealléen måtte stenges en periode ifm arbeidene.

Fakta om prosjektet

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr/bnr : 171/44
Jernbanealléen 36, 3210 Sandefjord

Referanseperson
Kjetil W Hageland, USBL

Oppdragsgiver
USBL

Utførelsesår
2017-2018

Kontraktssum eks mva
15,3 mill