Jarlsberg Travbane og Toyota Tønsberg

Utført i tiltaksklasse 2

Prosjektering og utførelse bygningsmessige – og tekniske arbeider.
Ombygging, innvendig rivning av eksisterende tribunebygg, oppbygging og forsterking av tribunebygg til tek 10 standard med nye innvendige dekker, fasader, innredning for verksted til Toyota og salgslokaler til Erikshjelpen, til sammen ca 2.000 m2 i BTA i 2plan med nye tekniske anlegg.

Nybygg ca 4.000 m2 BTA som inneholder salgslokaler for Toyota og Lexus , verksteder, lakkavdeling og karosseriverksted. Innredning Lexus med høy standard etter leverandørens anvisning, svært nøyaktige krav til plassbygede innredninger.
Dårlige grunnforhold med utgraving og bortkjøring av eksisterende masser og oppfylling med lette masser.
Utvendig opparbeidelse ca 10.000 m2 med adkomstvei og rundkjøring dimensjonert for 10 t akseltrykk, parkeringsarealer, kantstein, heller og beplantning. Spesielle krav til beplantning mot vernet våtmarksområde.
Legging av overvannsrør  ø fra 160 mm til 400 mm DV totalt 410 m.
Legging av spillvann ø 160 mm PVC totalt 150 m.
Legging av vannledning, ø 225 PE, totalt 100 m og legging av vannledning ø 160 PVC totalt 70 m.
Tekniske anlegg med 3 separate ventilasjonsanlegg anlegg, varmepumper luft til luft.

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr/Bnr 51/48, Travveien 3, 3170 Sem.

Tiltakshaver
Jarlsberg Travbane Eiendom AS

Referanseperson – tiltakshaver:
Øystein Dale 907 61 417 mail:oystein.dale@rikstoto.no
Torger Øvrum 908 71 861 mail:torger@prosjketteam.no

Referanseperson – arkitekt:
Tore Jansen 922 51 882 mail:tore@spir.no

Utførelsesår:
2015-2016

Ferdigattest:
Mai 2016

Kontraktssum eks mva: 
ca 60 mill