Karl Johansvern Hotell, Horten

Totalentreprise tiltaksklasse 2

Nytt hotell i 2 etasjer med teknisk rom i 3etasje og saltak. Bygning tilpasset forspråket til gårdsbruk og gamle kaserner på militær området Karljohansvern, 40 rom med konferansedel, Bta 1.820 m2, bebygget areal 830 m2, grunnarbeider med opparbeidelse av ca 1.000 m2, utgraving og tilkjørng av ca 1.000 m3 masser, nye stikkledninger, brannkum og fordrøyningsanlegg for overvann.

Forskaling bunnplate ig heissjekt ca 450 m2, betong ca 300 m2 og 25 t armering, montering hulldekker ca 950 m2, utførelse med fliser og membran 40 baderom, tømmerarbeider ca 1.000 m2 tak, ca 1.100 m2 yttervegger med trekledning og ca 2.20 innervegger med krav til lyd og brann, tekniske anlegg utført med varmepumpe luft til vann.

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr 124 bnr 14 Øvre Vei 1 Horten

Oppdragsgiver:
Karljohansvern Invest as

Referanseperson:
Morten Gregersen 916 39 024

Utførelsesår:
2016-2017

Ferdigatteset:
Februar 2017

Kontraktssum eks mva: 
ca 28 mill