Havreveien Boretslag

Totalprosjekt i tiltaksklasse 2.

Havreveien Borettslag som er et bofellesskap med felles fasiliteter og personalbase.
Prosjektet omfatter i grove trekk bygging av åtte enheter, hvor ett er fellesrom, en personalbase og de
resterende er seks leiligheter. På tomten er det etablert garasje, biloppstillingsplasser, miljøstasjon, sportsboder,
asfalt og heller.
Bygget er i to etasjer med heis
Oppført med plate på mark, bæring i stål og betong. Plasstøpte leilighets- og etaskjeskiller.

Fakta om prosjektet