Grinda

Generalentreprise, utf 2

Gjenvinningsanlegg i generalentreprise, 2 bygg med opparbeidelse av veier og plasser. Utførelse med egne ansatte av oppmåling, grunnarbeider, betongarbeider, tømmerarbeider, stålkonstruksjoner. Arbeidet ble utført på gammel søppelfylling. Sprenging ca 15.000 m3, bearbeidet areal/graving med oppbygging veier og plasser ca 12.000 m3, ledningsanlegg vann og avløp ca 1.000 lm tilsammen, dimensjoner fra 110 – 220 mm.

Kjøresterke betongdekker utvendig ca 1.500 m2., Guardrail ca 500 lm, støttemurer i stein ca 500 m2., Stålkjernepeling på deler av konstruksjonene, Ramper, støttemurer og fundamenter va 2.300 m2 forskaling, ca 1.200 m3 betong, ca 80.000 kg armering, Stålarbeider overbygget over tømmesoner ca 50.000 kg, Rivning av 2 stk trebygg i 1 etasje ca 150 m2, 2 bygg, vektstasjon og miljøbygg i 1 etasje oppført i tømmer, Takkonstruksjon ca 800 m2, yttervegger ca 1.200m2

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr/Bnr 2029/1, 9 10 og 11,  Lågenveien 83, 3270 Larvik.

Oppdragsgiver:
Vesar

Referanseperson:
Aase May Høgås tlf 982 136 36, aase.may.hogas@ramboll.no

Utførelsesår:
2015 – 16

Ferdigatteset:
2016

Kontraktssum eks mva: 
ca 42 mill