Fremo

Totalentreprise tiltaksklasse PRO/UTF/KUT 2

Nybygg med stålbæring og hulldekker i etasjeskille og tak.

Sandwich vegg elementer med noe tegl forblending.

Første etasje er produksjonslokaler for Fremo AS.

Andre etasje er undervisningslokaler for Politihøyskolen.

Fakta om prosjektet