Ekeberg skole

Generalentreprise, tiltaksklasse 2 utf/kut.

Byggeprosjektet nybygg sammen med eksisterende skole og omfattet ny flerbrukshall med garderober, undervisningsrom og lærerarbeidsplasser. Nybygget ble knyttet sammen med eksisterende bygg med gangbro.
BYA 1320 m2, BRA uet 1.192, BRA 1. et 1.197 m2 totalt 2.390 m2.

Alle tekniske forskrifter i fbm krav til skolebygg er lagt til grunn i utførelsen.
Det var full drift i eksisterende skole når byggearbeidene pågikk og det var samarbeid med skole i forhold til støy ved undervisning og sikkerhet til nysgjerrige barn på utsiden av gjerdet.
Uteområder ble opparbeidet med asfalt, heller, lekeutsyr, klatrevegg og grøntområder.
Rivning eksisterende tilbygg i 2 etasjer 600 m2.

Hallen har kledning i malmfuru, trappehus og undervisningsdel forblendet med tegl.
Bygningene ble fundamenter på stålkjernepeler og bæresystem i stål med hulldekker. Plassstøpte konstruksjoner på dekke og i heissjakt i mellombygg.Det ble levert tribuner og alt av utstyr til flerbrukshallen.

Tekniske anlegg levert med luft til luft varmepumper og vannbårent radiatoranlegg, spisslaster dekket opp med elkjel.

Fakta om prosjektet

Adresse:
Gnr/bnr 2/16 Ekeberg skole ny flerbrukshall Holmestrand

Referanseperson:
Egil Eide 417 99 417
Spir Arkitekter Katrine Jakobsen 913 03 773

Oppdragsgiver
Holmestrand kommune

Utførelsesår:
2014-2015

Kontraktssum eks mva: 
ca 35 mill