Chr. Hvidts Plass

Totalentreprise tiltaksklasse 2

Prosjektet er under oppføring.
Bygget oppføres i 5 fulle etasjer med en inntrukket 6 etasje, og med carporter under fellesareal.
Fundamentering av bygget utføres med stålkjernepeler . Bæresystem i stål og betong.  Pusset fasade.
Leiligheter med gjennomgående høy standard og mulighet for biloppstillingsplass.
Størrelser fra 69 – 130m²

 

Fakta om prosjektet

Adresse :

Chr Hvidts plass 3

 

Oppdragsgiver :

Hjertnes Bolig AS

 

Referanse :

Jarle Fredriksen

 

Utføres i 2020 -2021

Kontraktssum eks mva : ca 38 mill.