Attester og godkjenninger

Last ned våre attester, godkjenninger og dokumentasjoner.

Attester

 

HMS

Godkjent Miljøfyrtårnbedrift
Systemverktøy egenutviklet

Bedriftshelsetjeneste
Tilsluttet Bedriftshelsen avdeling Sandefjord 

Kvalitetssikring
Systemverktøy  Argus – Samsvar og egenutviklet systemverktøy

Tariffavtale
Bedriften har avtale om lønns- og arbeidsvilkår med Fellesforbundet.